Privacy Policy

In dit privacy statement staat beschreven hoe Your Finance Recruiter omgaat met je persoonsgegevens. Door Your Finance Recruiter worden persoonsgegevens verwerkt. Your Finance Recruiter vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. Your Finance Recruiter is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

VERWERKING VAN JE GEGEVENS

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van Your Finance Recruiter laat je bepaalde gegevens bij Your Finance Recruiter achter. Dat
kunnen persoonsgegevens zijn, zoals je naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen
doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als je een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het
formulier of de inhoud van je e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 1 jaar. De gegevens worden alleen in Nederland verwerkt.

WAT DOEN WE VERDER MET JE GEGEVENS

Wij gebruiken je gegevens uitsluitend voor de hieronder genoemde doelen. Wij gebruiken daarbij de gegevens die we van jou hebben ontvangen zoals jouw CV. Daarnaast maken wij gebruik van gegevens over je bezoek aan onze website.

Om een relatie met je aan te kunnen gaan:
Als je in wilt schrijven bij Your Finance Recruiter of wanneer je klant wilt worden bij Your Finance Recruiter, hebben wij je persoonsgegevens nodig.

Om de relatie met je te onderhouden en opdrachten uit te voeren:
Als je kandidaat of klant bij ons bent willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met je te onderhouden. Wij bewaren e-mails en toegestuurde documenten zoals CV’s en motivatiebrieven. Het bewaren van de gegevens geschiedt onder meer voor kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering en voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten.

Voor promotie- en marketingdoeleinden:
Wij verwerken je persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe vacature of over evenementen die door ons worden georganiseerd en welke mogelijk interessant voor je zijn. Het is ook mogelijk dat gegevens worden verwerkt om beter op uw wensen in te kunnen spelen.
Voor onze bedrijfsvoering:
Als dienstverlener vinden wij het belangrijk en is het noodzakelijk dat wij een goed overzicht hebben van onze kandidaat en klantrelaties. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening:
Voor de meting van website statistieken verzamelt Your Finance Recruiter anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan Your Finance Recruiter haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens. Bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras of een BSN-nummer. Your Finance Recruiter verwerkt deze gegevens niet.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt. Vraag je ons om bijzondere persoonsgegevens over jou vast te leggen of maak je deze gegevens zelf openbaar? Dan verwerken wij deze gegevens alleen als dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Hyperlink:
Voor jouw gemak hebben wij op onze website hyperlinks opgenomen naar websites van derden, waaronder ook websites van een aantal klanten van Your Finance Recruiter. Graag

maken wij je erop attent dat indien je deze websites bezoekt, de privacy policy van deze derde partijen, en niet die van Your Finance Recruiter, van toepassing is op de activiteiten die je op deze websites verricht en de informatie die je daar openbaar maakt.
Je gegevens worden door Your Finance Recruiter verwerkt. Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven heeft of Your Finance Recruiter hiertoe verplicht wordt door de wet.

In het kader van onze dienstverlening worden CV’s van kandidaten gedeeld met onze opdrachtgevers. Wij zullen CV’s van kandidaten alleen met opdrachtgevers delen na voorafgaande mondelinge of schriftelijke toestemming van de betrokken kandidaat.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JE GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen.Info@yourfinancerecruiter.nl